Mobirise

Baltijas sistēmiskā apmācība

Kas ir ģimenes psihoterapija / sistēmiskā psihoterapija?
Ģimenes psihoterapijā / sistēmiskajā psihoterapijā problēmas neuzskata par atsevišķai personai raksturīgām iezīmēm. Problēmas atspoguļo pašreizējo komunikācijas un attiecību situāciju sistēmā. Simptomi ir nozīmīgi arī tāpēc, ka tie norāda uz iespējamiem attīstības traucējumiem.
Ģimenes psihoterapija / sistēmiskā psihoterapija ir psihoterapijas veids, kas skata cilvēka veselību un slimību, kopējo dzīves kvalitāti saistībā ar viņam nozīmīgām attiecībām un dzīves plāniem. Turklāt pēdējos gados skatījums ir paplašinājies no ģimenes uz sistēmām, kas ir ap ģimeni, piemēram, darba un dzīvojamā vide, un aptver arī kontekstu, kādā notiek psihoterapija un konsultēšana.


Kāds ir sistēmiskās psihoterapijas / ģimenes psihoterapijas mērķis?

Tās mērķis ir paplašināt indivīda un visas ģimenes sistēmas uztveres un rīcības iespējas. Ģimenes psihoterapeiti strādā, orientējoties uz klienta resursiem. Viņi mēģina apšaubīt klienta pašreizējos uzvedības modeļus un iepriekšējos pieņēmumus un rosināt citu redzējumu, lai veidotos jauni interpretācijas varianti un mijiedarbības noteikumi. 
Psihoterapeiti izmanto īpašas sarunas vadības tehnikas, piemēram, cirkulāros jautājumus, kas klientu rosina izteikt un apspriest pieņēmumus par attiecībām, pēc kādiem viņš vadās savā rīcībā, kā arī vērtējumu par citu cilvēku motīviem un pieņēmumiem. Lai piedzīvotu un izjustu attiecības, psihoterapeits var piedāvāt ģimenei attēlot sevi skulptūrā. Lai mainītu uztveri un vērtējumu, var izmantot arī attēlus un metaforas.

Psihoterapeiti neuzskata sevi par ekspertiem, kas uzstāda diagnozi un pasaka priekšā risinājumu. Viņi vada ieinteresētu un cieņpilnu dialogu ar saviem klientiem ― indivīdu, pāri vai ģimeni, palīdz pārtraukt blokādes attīstības dinamiku un izstrādāt jaunas perspektīvas un pieņemamākus kopdzīves modeļus.


Vairāk: www.gimenespsihoterapija.lv

Sistēmiskā apmācība


Baltijas Sistēmiskā Apmācība (BSA) ir Ģimenes psihoterapeitu kopprakses apakšstruktūra, kas tika izveidota 2012. gada martā. BSA nodarbojās ar Sistēmiskās apmācības nodrošināšanu sadarbībā ar Weinheimas sistēmiskās apmācības un attītības institūtu.

 

2015. gadā apmācību pabeidza:

 

Aija Dudkina,                        Rīga

Ilona Laizāne,                       Rīga

Ilona Zariņa,                          Cēsis

Iluta Krūmiņa,                       Rīga

Ilva Vanaga,                          Jelgava

Iveta Upeniece,                    Rīga

Lelde Kāpiņa,                        Rīga

Ligita Dreimane,                    Limbaži

Lolita Sprūga,                        Rīga

Nida Rubīna,                          Rīga

Rudīte Terehova,                  Rīga

Sarmīte Štāle,                        Aizpute

Egita Gritāne,                         Rīga