bootstrap table

Individuālā sistēmiskā psihoterapija


Ko var paveikt individuālā sistēmiskā psihoterapija?


Individuālās sistēmiskās psihoterapijas centrā ir klients un visbiežāk viņa “problemātiskā" uzvedība, t.i. redzamie simptomi attiecību kontekstā ar apkārtējo vidi, tāpēc problēmas vai simptomi ir jāskata kā izpausmes komunikācijā un interakcijā ar nozīmīgām vidēm. Turklāt problēma satur ne tikai nomācošo sajūtu aprakstu, bet arī centienus rast risinājumu ļoti konkrētiem mērķiem. 


Sistēmiskās pieejas pamatā ir uzskats, ka klienta plašajā pieredzes spektrā jau ir nepieciešamie resursi, lai panāktu vēlamās izmaiņas. Psihoterapeita uzdevums ir palīdzēt atklāt un izmantot šo pieredzi pašreizējā brīdī, vēlamo izmaiņu panākšanai.Kā strādā sistēmiskie konsultanti?


Tā kā sarunā nav klāt klienta ģimene, draugi, kaimiņi vai kolēģi (sociālās sistēmas), psihoterapeita uzdevums ir parādīt saiknes un komunikatīvās attiecības ar viņiem. Lai gan individuālajā konsultācijā attiecības ir reducētas uz diviem, klientu un psihoterapeitu, tām ir liela nozīme, simbolizējot klienta reālo attiecību sistēmu.Vairāk: www.psihoterapija.lv