bootstrap theme

                   Marte Meo terapeitu apmācības 

By John Smith posted July 20, 2016

Informācija par apmācību:

16.10.23.sākas jaunā Marte Meo terapeitu/kolēģu treneru apmācības grupa.

 • Apmācība notiek 12 - 15 supervīziju semināros, uz līdzi paņemto darba

         gadījumu pamata;

 • Darbs notiek pirmdienās no 9.30-13.30;
 • Apmācības laikā Marte Meo kolēģu treneris mācās lietot savas Marte Meo zināšanas darbā ar saviem kolēģiem, piemēram, trenējot savu kolēģu komunikācijas prasmesatbilstoši viņu profesionālās darbības jomai;
 • Marte Meo terapeits strādā ar ģimenēm, vecāku audzināšanas prasmju veicināšana ikdienā atbilstoši bērna attīstības aktuālajam pieprasījumam. 3K sistēma (Ko, Kad, Kādēļ).Terapeita apmācības laikā iegūtās prasmes:


 • Veikt interakciju analīzi;
 • Uzstādīt Marte Meo profesionālo diagnozi;
 • Izvērtēt bērna/pieaugušā attīstības vajadzības;
 • Izmantot Marte Meo kontrollapas;
 • Izveidot pirmo darba punktu un nākamos darba punktus;
 • Analīzes sesijas prasmes;
 • Savas prezentācijas par Marte Meo izveidošana un attīstīšana;
 • Sava personīgā izaugsme apmācības laikā.


 

Marte Meo eksāmena sesijai nepieciešams sagatavot 4 pabeigtus darba gadījumus (terapeiti ar vecākiem/ģimeni; kolēģu treneri ar kolēģiem), no kuriem vienu prezentē vai viena veiksmīga Marte Meo prezentācija un 3 pabeigti darba gadījumi. Kā arī kandidāts prezentē savas attīstības procesu/sasniegumus.

Marte Meo terapeita/kolēģu trenera līmeņa seminārs maksā 120 Euro.


Mūsu rekvizīti:

Ģimenes psihoterapeitu kopprakse,

Reģistrācijas Nr. 40008040957,

Konts: LV29RIKO0001080088181