mobirise.com

Tālākizglītība

Piedāvājam tālākizglītības seminārus par sekojošām tēmām:


  • ievads sistēmiskajās teorijās, domāt sistēmiski;
  • darbs ar ģimenes sistēmu;
  • darbs ar lielām sistēmām;
  • darbs ar ģimeni hroniskas slimības kontekstā;
  • vecāku konsultēšana - vecāku klātbūtne;
  • krīzes sistēmās;
  • Marte Meo metode.