free web site creator

Tālākizglītība

Piedāvājam tālākizglītības seminārus par sekojošām tēmām:


  • ievads sistēmiskajās teorijās, domāt un strādāt sistēmiski;
  • darbs ar ģimenes sistēmu, vairāku paaudžu paradigma;
  • darbs ar pāri;
  • darbs ar lielām sistēmām- organizācijām;
  • darbs ar ģimeni hroniskas slimības kontekstā;
  • vecāku konsultēšana - vecāku klātbūtne; NVR (nonviolent resistence) nevarmācīgās pretošanās koncepts ģimenes kontekstā;
  • krīzes sistēmās;
  • Marte Meo metode.